GossipStar เว็บข่าวบันเทิงอันดับหนึ่งของเมืองไทย : ข่าวบันเทิง ข่าวดารา ละคร ละครย้อนหลัง ข่าวบันเทิงต่างประเทศ รูปดารา

Hot Clip

ข่าวและกิจกรรมดารา

โบว์-ปิ่น-ไบรท์ ร่วมงานแถลงข่าว 'กรุงเทพมหานคร เปิดตัวกิจกรรมรณรงค์ครั้งใหญ่ ต้านภัย ไข้เลือดออก'

โบว์-ปิ่น-ไบรท์ ร่วมงานแถลงข่าว 'กรุงเทพมหานคร เปิดตัวกิจกรรมรณรงค์ครั้งใหญ่ ต้านภัย ไข้เลือดออก'

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย จัดกิจกรรมรณรงค์ “ต้านภัย ไข้เลือดออก” เพื่อมุ่งสร้างให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมีความตระหนักรู้ ตื่นตัวในการป้องกันและสามารถปฏิบัติตนเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก