พลอย ไม่โกรธค่ะ !!!

พลอย ไม่โกรธค่ะ !!!

 

พลอ เป็นอาร์ตติสท์ ไม่ใช่แฟนต้ายุวทูตค่ะ

พลอยเป็นอาร์ตติสท์ ไม่ใช่แฟนต้ายุวทูตค่ะ