แม็ค วีรคณิศร์ ยอมรับว่าคุยกับสาวอื่นที่เป็นเพื่อนมหาวิทยาลัย เพียงแต่เป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้นพอสาว ปุยฝ้าย ณัฎฐพัชร  รู้ก็ได้เลิกคุยกับสาวคนนั้นทันที โดยสาเหตุหลักที่เลิกกันเป็นเพราะทัศนคติของทั้งคู่ไม่ตรงกันนั่นเอง

 

 

แม็ค วีรคณิศร์

แม็ค วีรคณิศร์