เมื่อ น้องแพนเตอร์ ไม่พร้อมเดินแบบ เลยมีอาการแบบนี้