งามจับใจ! นิว-ขวัญ-มิกค์-จั๊กจั่น มาในชุดแฟชั่นโชว์ผ้าไทย
นิว วงศกร
นิว วงศกร

 

จั๊กจั่น อคัมย์สิริ
จั๊กจั่น อคัมย์สิริ

 

มิกค์ ทองระย้า
มิกค์ ทองระย้า

 

มิกค์ ทองระย้า - ขวัญ อุษามณี
มิกค์ ทองระย้า - ขวัญ อุษามณี

 

นิว วงศกร - จั๊กจั่น อคัมย์สิริ
นิว วงศกร - จั๊กจั่น อคัมย์สิริ