ให้กตัญญูรู้คุณคน หนุ่ม ศรราม ยกคำสอนพ่อ ขึ้นกล่าวอาลัย ป๋าเดียร์ ชุมพร
หนุ่ม ศรราม
หนุ่ม ศรราม

 

หนุ่ม ศรราม
หนุ่ม ศรราม

 

หนุ่ม ศรราม
หนุ่ม ศรราม

 

ป๋าเดียร์ ชุมพร
ป๋าเดียร์ ชุมพร