ขั้นตอนการชำระเงิน submit

( เลขที่อนุญาต ที่ นบ 0017.1/ 10112 )