about me

ประวัติ ดารา รางวัลผลงานของ อ้อย กาญจนา จินดาวัฒน์
update 22 มี.ค. 2553 11:54:06 » content
info

Sex

Female

Birthday

-

Name

อ้อย กาญจนา จินดาวัฒน์

Position

ดารา

Status

0 Fanclub Member
Graph Fanclub Member
0 Profile Comments
Graph Profile Comments
0 News
Graph News
0 Album
Graph Album
0 Board
Graph Board

 • อ้อย กาญจนา จินดาวัฒน์
  อ้อย กาญจนา จินดาวัฒน์
 • อ้อย กาญจนา จินดาวัฒน์
  อ้อย กาญจนา จินดาวัฒน์
 • อ้อย กาญจนา จินดาวัฒน์
  อ้อย กาญจนา จินดาวัฒน์
 • อ้อย กาญจนา จินดาวัฒน์
  อ้อย กาญจนา จินดาวัฒน์

อ้อย กาญจนา จินดาวัฒน์

: กาญจนา จินดาวัฒน์

: -

: อ้อย

: 0 ซม.

: 0 กก.

: -

ประวัติดารา ผลงาน อ้อย กาญจนา จินดาวัฒน์

การศึกษา

-

ผลงานที่สร้างชื่อ

-

รางวัลที่ได้รับ

-

 ข่าวล่าสุดของ กาญจนา จินดาวัฒน์

  ไม่พบข่าวดารา