about me

ประวัติ DJ. รางวัลผลงานของ กฤษณ์ กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์
update 26 ก.ค. 2554 21:24:12 » content
info

Sex

Male

Birthday

20 ส.ค. 2522

Name

กฤษณ์ กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์

Position

DJ.

Status

4 Fanclub Member
Graph Fanclub Member
2 Profile Comments
Graph Profile Comments
195 News
Graph News
1 Album
Graph Album
1 Board
Graph Board

 • กฤษณ์ กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์
  กฤษณ์ กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์
 • กฤษณ์ กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์
  กฤษณ์ กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์
 • กฤษณ์ กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์
  กฤษณ์ กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์
 • กฤษณ์ กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์
  กฤษณ์ กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์

กฤษณ์ กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์

: กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์

: -

: กฤษณ์

: 177 ซม.

: 67 กก.

: 20 ส.ค. 2522

ประวัติดารา ผลงาน กฤษณ์ กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์

การศึกษา

จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ เอกการเงิน

ผลงาน

ผลงานภาพยนตร์:

 • บุปผาราตรี1 แสดงคู่กับ เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์
 • บุปผาราตรี2 แสดงคู่กับ เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์

ผลงานละคร:

สาวใช้หัวใจชิคาโก รับบทเป็น >> แซน ลูกผู้ชาย รับบทเป็น >> ทำนอง รักห้ามโปรโมท รับบทเป็น >> อานนท์ พินัยกรรม รับบทเป็น >> พฤกษ์ กรงเพชร รับบทเป็น >> มนูญ

ผลงาน ดี เจ:

ปี 2002 DJ RVS (FM 93.5) ปี 2003 DJ Bangkok Radio (FM 94.0) ปี 2004 DJ 2004 EFM (FM 93.5)