about me

ประวัติ ดารา รางวัลผลงานของ ปุ๊กกี้ ปริศนา พรายแสง
update 17 มี.ค. 2554 01:38:50 » content
info

Sex

Female

Birthday

-

Name

ปุ๊กกี้ ปริศนา พรายแสง

Position

ดารา

Status

2 Fanclub Member
Graph Fanclub Member
0 Profile Comments
Graph Profile Comments
18 News
Graph News
0 Album
Graph Album
0 Board
Graph Board

 • ปุ๊กกี้ ปริศนา พรายแสง
  ปุ๊กกี้ ปริศนา พรายแสง
 • ปุ๊กกี้ ปริศนา พรายแสง
  ปุ๊กกี้ ปริศนา พรายแสง
 • ปุ๊กกี้ ปริศนา พรายแสง
  ปุ๊กกี้ ปริศนา พรายแสง
 • ปุ๊กกี้ ปริศนา พรายแสง
  ปุ๊กกี้ ปริศนา พรายแสง

ปุ๊กกี้ ปริศนา พรายแสง

: ปริศนา พรายแสง

: -

: ปุ๊กกี้

: 0 ซม.

: 0 กก.

: -

ประวัติดารา ผลงาน ปุ๊กกี้ ปริศนา พรายแสง

การศึกษา

-

ผลงานที่สร้างชื่อ

-

รางวัลที่ได้รับ

-