about me

ประวัติ ดารา รางวัลผลงานของ เต๋า สโรชา วาทิตตพันธ์
update 22 มี.ค. 2553 13:42:21 » content
info

Sex

Female

Birthday

30 ธ.ค. 2521

Name

เต๋า สโรชา วาทิตตพันธ์

Position

ดารา

Status

0 Fanclub Member
Graph Fanclub Member
0 Profile Comments
Graph Profile Comments
19 News
Graph News
0 Album
Graph Album
0 Board
Graph Board

 • เต๋า สโรชา วาทิตตพันธ์
  เต๋า สโรชา วาทิตตพันธ์
 • เต๋า สโรชา วาทิตตพันธ์
  เต๋า สโรชา วาทิตตพันธ์
 • เต๋า สโรชา วาทิตตพันธ์
  เต๋า สโรชา วาทิตตพันธ์
 • เต๋า สโรชา วาทิตตพันธ์
  เต๋า สโรชา วาทิตตพันธ์

เต๋า สโรชา วาทิตตพันธ์

: สโรชา วาทิตตพันธ์

: -

: เต๋า

: 0 ซม.

: 0 กก.

: 30 ธ.ค. 2521

ประวัติดารา ผลงาน เต๋า สโรชา วาทิตตพันธ์

การศึกษา

-

ผลงาน

ละครเรื่อง เรือนไม้สีเบจ,รักแผลงฤทธิ์,นางบาป,ภูแสนดาว,ไฟลวง


เขี้ยวอาฆาต(2010),18 ฝนคนอันตราย(1997)

ผลงานที่สร้างชื่อ

-

รางวัลที่ได้รับ

-