about me

ประวัติ ผู้ประกาศข่าว รางวัลผลงานของ เอิ๊ก พรหมพร ยูวะเวส
update 12 พ.ค. 2554 13:21:54 » content
info

Sex

Female

Birthday

-

Name

เอิ๊ก พรหมพร ยูวะเวส

Position

ผู้ประกาศข่าว

Status

1 Fanclub Member
Graph Fanclub Member
3 Profile Comments
Graph Profile Comments
15 News
Graph News
0 Album
Graph Album
0 Board
Graph Board

 • เอิ๊ก พรหมพร ยูวะเวส
  เอิ๊ก พรหมพร ยูวะเวส
 • เอิ๊ก พรหมพร ยูวะเวส
  เอิ๊ก พรหมพร ยูวะเวส
 • เอิ๊ก พรหมพร ยูวะเวส
  เอิ๊ก พรหมพร ยูวะเวส
 • เอิ๊ก พรหมพร ยูวะเวส
  เอิ๊ก พรหมพร ยูวะเวส

เอิ๊ก พรหมพร ยูวะเวส

: พรหมพร ยูวะเวส

: เอิ๊ก

: เอิ๊ก

: - ซม.

: - กก.

: -

ประวัติดารา เอิ๊ก พรหมพร ยูวะเวส

ชื่อ - สกุล:พรหมพร ยูวะเวส

ชื่อเล่น เอิ๊ก

ประเภทดารา: นักแสดงและพิธีกร

ผลงาน

พิธีกรรายการ ปาท่องโก๋ โซไซตี้ พิธีกรรายการ ต้มยำบันเทิง พิธีกรรายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง ภาพยนตร์ ข้าวเหนียวหมูปิ้ง ภาพยนตร์ ตะลุมพุก มหาวาตภัยล้าง

ประวัติดารา ผลงาน เอิ๊ก พรหมพร ยูวะเวส

การศึกษา

-

ผลงาน
- ผู้ประกาศข่าว
- พิธีกรรายการ ปาท่องโก๋ โซไซตี้,ต้มยำบันเทิง,ผู้หญิงถึงผู้หญิง
ที่อยู่
-
ผลงานที่สร้างชื่อ

ข้าวเหนียวหมูปิ้ง(2006) ... <!-- <a href=\'../title/?movie_id=\'>() ... --> ตะลุมพุก มหาวาตภัยล้างแผ่นดิน(2002) ...กุลสตรี <!-- <a href=\'../title/?movie_id=\'>() ... --> <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->

รางวัลที่ได้รับ

-

แหล่งที่มา

http://club.zubzip.com/?eark_promporn