about me

ประวัติ ดารา รางวัลผลงานของ อีฟ พุทธิดา ศิระฉายา
update 01 ต.ค. 2554 21:32:27 » content
info

Sex

Female

Birthday

-

Name

อีฟ พุทธิดา ศิระฉายา

Position

ดารา

Status

3 Fanclub Member
Graph Fanclub Member
0 Profile Comments
Graph Profile Comments
24 News
Graph News
0 Album
Graph Album
0 Board
Graph Board

 • อีฟ พุทธิดา ศิระฉายา
  อีฟ พุทธิดา ศิระฉายา
 • อีฟ พุทธิดา ศิระฉายา
  อีฟ พุทธิดา ศิระฉายา
 • อีฟ พุทธิดา ศิระฉายา
  อีฟ พุทธิดา ศิระฉายา
 • อีฟ พุทธิดา ศิระฉายา
  อีฟ พุทธิดา ศิระฉายา

อีฟ พุทธิดา ศิระฉายา

: พุทธิดา ศิระฉายา

: -

: อีฟ

: 0 ซม.

: 0 กก.

: -

ประวัติดารา ผลงาน อีฟ พุทธิดา ศิระฉายา

การศึกษา

-

ผลงานที่สร้างชื่อ

-

รางวัลที่ได้รับ

-