about me

ประวัติ นักร้อง รางวัลผลงานของ เจี๊ยบ พิจิตรา สิริเวชชพันธ์
update 26 เม.ย. 2556 16:36:03 » content
info

Sex

Female

Birthday

-

Name

เจี๊ยบ พิจิตรา สิริเวชชพันธ์

Position

นักร้อง

Status

6 Fanclub Member
Graph Fanclub Member
7 Profile Comments
Graph Profile Comments
89 News
Graph News
2 Album
Graph Album
0 Board
Graph Board

 • เจี๊ยบ พิจิตรา สิริเวชชพันธ์
  เจี๊ยบ พิจิตรา สิริเวชชพันธ์
 • เจี๊ยบ พิจิตรา สิริเวชชพันธ์
  เจี๊ยบ พิจิตรา สิริเวชชพันธ์
 • เจี๊ยบ พิจิตรา สิริเวชชพันธ์
  เจี๊ยบ พิจิตรา สิริเวชชพันธ์
 • เจี๊ยบ พิจิตรา สิริเวชชพันธ์
  เจี๊ยบ พิจิตรา สิริเวชชพันธ์

เจี๊ยบ พิจิตรา สิริเวชชพันธ์

: พิจิตรา สิริเวชชพันธ์

: พิจิตรา สิริเวชชพันธ์

: เจี๊ยบ

: 0 ซม.

: 0 กก.

: -

ประวัติดารา ผลงาน เจี๊ยบ พิจิตรา สิริเวชชพันธ์