about me

ประวัติ DJ. รางวัลผลงานของ พิตต้า พิตต้า ณ พัทลุง
update 09 มิ.ย. 2558 17:52:10 » content
info

Sex

Female

Birthday

21 ก.พ. 2527

Name

พิตต้า พิตต้า ณ พัทลุง

Position

DJ.

Status

1 Fanclub Member
Graph Fanclub Member
17 Profile Comments
Graph Profile Comments
77 News
Graph News
0 Album
Graph Album
0 Board
Graph Board

 • พิตต้า พิตต้า ณ พัทลุง
  พิตต้า พิตต้า ณ พัทลุง
 • พิตต้า พิตต้า ณ พัทลุง
  พิตต้า พิตต้า ณ พัทลุง
 • พิตต้า พิตต้า ณ พัทลุง
  พิตต้า พิตต้า ณ พัทลุง
 • พิตต้า พิตต้า ณ พัทลุง
  พิตต้า พิตต้า ณ พัทลุง

พิตต้า พิตต้า ณ พัทลุง

: พิตต้า ณ พัทลุง

: -

: พิตต้า

: 170 ซม.

: 48 กก.

: 21 ก.พ. 2527

ประวัติดารา ผลงาน พิตต้า พิตต้า ณ พัทลุง

ผลงาน

ผลงานละคร :

 • บัวปริ่มน้ำ
 • กงจักรลายดอกบัว ( อธิชาติ ชุมนานนท์)
 • มาเฟียที่รัก (เล่นกับ ชาคริต แย้มนาม/ ทฤษฎี สหวงษ์)

ผลงานVJ:

VJ Channal [V] Thailand UBC

ผลงานที่สร้างชื่อ

VJ Channal [V] Thailand UBC