about me

ประวัติ นักร้อง รางวัลผลงานของ เจนนิเฟอร์ เจนนิเฟอร์ โลเปซ
update 18 ส.ค. 2555 01:46:08 » content
info

Sex

Female

Birthday

24 ก.ค. 2512

Name

เจนนิเฟอร์ เจนนิเฟอร์ โลเปซ

Position

นักร้อง

Status

0 Fanclub Member
Graph Fanclub Member
1 Profile Comments
Graph Profile Comments
20 News
Graph News
0 Album
Graph Album
0 Board
Graph Board

 • เจนนิเฟอร์ เจนนิเฟอร์ โลเปซ
  เจนนิเฟอร์ เจนนิเฟอร์ โลเปซ
 • เจนนิเฟอร์ เจนนิเฟอร์ โลเปซ
  เจนนิเฟอร์ เจนนิเฟอร์ โลเปซ
 • เจนนิเฟอร์ เจนนิเฟอร์ โลเปซ
  เจนนิเฟอร์ เจนนิเฟอร์ โลเปซ
 • เจนนิเฟอร์ เจนนิเฟอร์ โลเปซ
  เจนนิเฟอร์ เจนนิเฟอร์ โลเปซ

เจนนิเฟอร์ เจนนิเฟอร์ โลเปซ

: เจนนิเฟอร์ โลเปซ

: เจนนิเฟอร์ โลเปซ

: เจนนิเฟอร์

: - ซม.

: - กก.

: 24 ก.ค. 2512

ประวัติดารา ผลงาน เจนนิเฟอร์ เจนนิเฟอร์ โลเปซ

แหล่งที่มา

http://wikipedia.org