about me

ประวัติ นักการเมือง รางวัลผลงานของ แป้ง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่
update 17 ต.ค. 2554 18:42:36 » content
info

Sex

Female

Birthday

17 ธ.ค. 2514

Name

แป้ง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่

Position

นักการเมือง

Status

3 Fanclub Member
Graph Fanclub Member
4 Profile Comments
Graph Profile Comments
0 News
Graph News
0 Album
Graph Album
0 Board
Graph Board

 • แป้ง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่
  แป้ง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่
 • แป้ง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่
  แป้ง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่
 • แป้ง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่
  แป้ง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่
 • แป้ง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่
  แป้ง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่

แป้ง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่

: เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่

: ดร.แป้ง

: แป้ง

: 0 ซม.

: 0 กก.

: 17 ธ.ค. 2514

ประวัติดารา แป้ง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่

ร้อยเอกหญิง ดร. เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ เกิดเมื่อ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นบุตรสาวของ ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ และ นางกิ่งกาญจน์ (โกไศยกานนท์) ณ เชียงใหม่ ชีวิตส่วนตัว สมรสกับ ดร.ปิยะพงษ์ ธัญญศรีสังข์

ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง มีชื่อเล่นว่า " แป้ง " จึงถูกเรียกจนติดปากว่า " ดร.แป้ง " มีประสบการณ์การเมืองกับพรรคความหวังใหม่ ตามบิดาคือ ธวัชวงศ์ มาก่อน

ประวัติดารา ผลงาน แป้ง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่

การศึกษา

* สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จาก โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
* สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
* สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์ สาขาการค้าระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เออร์ไวน์ สหรัฐอเมริกา

ผลงาน

1).อาจารย์กองวิชาการกฎหมายและสังคมศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2).อาจารย์พิเศษและอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยหลักสูตรปริญญาโททาง ทหารส่วนบัณฑิตศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 3).ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก 4).รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ 5).นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

ผลงานที่สร้างชื่อ

ในการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวงได้ลงสมัคร ส.ส. ในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยต้องพบกับคู่แข่งขันจากพรรคไทยรักไทยคือ นายปกรณ์ บูรณุปกรณ์ แม้จะไม่ได้รับการเลือกตั้ง แต่หลังจากนั้น ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ได้แต่งตั้งให้เป็นรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์

ในปี พ.ศ. 2550 ร.อ.หญิง ดร. เดือนเต็มดวง ได้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งก่อนการเลือกตั้ง ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ถูกคู่แข่งคือ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรี ร้องคัดค้านว่าขาดคุณสมบัติ

คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแต่งตั้งมาตั้งแต่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติตัดสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งตามคำร้องคัดค้าน และคู่แข่งขันซึ่งยังมีอำนาจอยู่ในเทศบาลนครเชียงใหม่ถึงกับจะส่งเจ้า หน้าที่เทศกิจออกรื้อถอนป้ายรณรงค์หาเสียงของ ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ ที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้งหมด

ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวงร้องคัดค้านความเห็นของ กกต. จังหวัดมายัง กกต. กลาง ที่กรุงเทพมหานคร จนก่อนวันเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เพียงไม่กี่วันกกต.เชื่อตามพยานหลักฐานและยืนตามความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่

ร.อ.หญิง ดร. เดือนเต็มดวงฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองจังหวัด เชียงใหม่ พร้อมยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองไต่สวนคำร้องโดยเหตุฉุกเฉิน เพื่อคุ้มครองชั่วคราวให้คงชื่อและหมายเลขผู้สมัครของตัวเองเพื่อรับการ เลือกตั้ง

ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่มีคำสั่งให้ไต่สวนคำร้องฉุกเฉิน แล้วมีคำสั่งให้จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยคงสิทธิ ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้ชาวเทศบาลนครเชียงใหม่พิจารณาลงบัตรเลือก ตั้ง ผลการนับคะแนน ร.อ.หญิง ดร. เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ สามารถชนะคู่แข่งขันสำคัญคืออดีตนายกเทศมนตรีในตระกูลบูรณุปกรณ์ไปในที่สุด ด้วยคะแนนที่ค่อนข้างทิ้งห่าง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำพิพากษายกคำฟ้องเรื่องขาดคุณสมบัติ ทำให้ ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ทันที

แหล่งที่มา

วิกิพีเดีย

 ข่าวล่าสุดของ เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่

  ไม่พบข่าวดารา