about me

ประวัติ ดารา รางวัลผลงานของ มะนาว ศรศิลป์ มณีวรรณ์
update 26 ก.ย. 2560 13:07:54 » content
info

Sex

Female

Birthday

-

Name

มะนาว ศรศิลป์ มณีวรรณ์

Position

ดารา

Status

1 Fanclub Member
Graph Fanclub Member
1 Profile Comments
Graph Profile Comments
32 News
Graph News
0 Album
Graph Album
0 Board
Graph Board

 • มะนาว ศรศิลป์ มณีวรรณ์
  มะนาว ศรศิลป์ มณีวรรณ์
 • มะนาว ศรศิลป์ มณีวรรณ์
  มะนาว ศรศิลป์ มณีวรรณ์
 • มะนาว ศรศิลป์ มณีวรรณ์
  มะนาว ศรศิลป์ มณีวรรณ์
 • มะนาว ศรศิลป์ มณีวรรณ์
  มะนาว ศรศิลป์ มณีวรรณ์

มะนาว ศรศิลป์ มณีวรรณ์

: ศรศิลป์ มณีวรรณ์

: -

: มะนาว

: 167 ซม.

: 47 กก.

: -

ประวัติดารา มะนาว ศรศิลป์ มณีวรรณ์

น้องมะนาว หรือ นางสาวศรศิลป์ มณีวรรณ์ สาวใสวัย 16 ปี เป็นลูกสาวของคุณพ่อสุทิน มณีวรรณ์ ข้าราชการบำนาญ และคุณแม่สุพรทิพย์ มณีวรรณ์ อาชีพครู มีพี่สาวคนหนึ่งอายุ 20 ปี ตอนนี้น้องมะนาวเรียนสายศิลป์-ภาษาจีน ที่เลือกเรียนภาษาจีน เพราะน้องมะนาวมองอนาคตว่า จะสร้างโอกาสกว้างขึ้นในทางด้านเศษฐกิจ

ประวัติดารา ผลงาน มะนาว ศรศิลป์ มณีวรรณ์

ผลงาน

ด้วยรัก(2010) ...จูน

รางวัลที่ได้รับ

Miss Teen Thailand 2008