about me

ประวัติ นักแสดง รางวัลผลงานของ คิดตี้ กัจนฐานียา ศรีโรจน์วัฒนะ
update 05 พ.ย. 2556 12:16:41 » content
info

Sex

Female

Birthday

05 ก.ค. 2541

Name

คิดตี้ กัจนฐานียา ศรีโรจน์วัฒนะ

Position

นักแสดง

Status

0 Fanclub Member
Graph Fanclub Member
0 Profile Comments
Graph Profile Comments
0 News
Graph News
0 Album
Graph Album
0 Board
Graph Board

 • คิดตี้ กัจนฐานียา ศรีโรจน์วัฒนะ
  คิดตี้ กัจนฐานียา ศรีโรจน์วัฒนะ
 • คิดตี้ กัจนฐานียา ศรีโรจน์วัฒนะ
  คิดตี้ กัจนฐานียา ศรีโรจน์วัฒนะ
 • คิดตี้ กัจนฐานียา ศรีโรจน์วัฒนะ
  คิดตี้ กัจนฐานียา ศรีโรจน์วัฒนะ
 • คิดตี้ กัจนฐานียา ศรีโรจน์วัฒนะ
  คิดตี้ กัจนฐานียา ศรีโรจน์วัฒนะ

คิดตี้ กัจนฐานียา ศรีโรจน์วัฒนะ

: กัจนฐานียา ศรีโรจน์วัฒนะ

: คิดตี้

: คิดตี้

: 121 ซม.

: 0 กก.

: 05 ก.ค. 2541

ประวัติดารา ผลงาน คิดตี้ กัจนฐานียา ศรีโรจน์วัฒนะ

 ข่าวล่าสุดของ กัจนฐานียา ศรีโรจน์วัฒนะ

  ไม่พบข่าวดารา