about me

ประวัติ นักร้อง รางวัลผลงานของ กานต์ กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์
update 13 มี.ค. 2560 04:11:07 » content
info

Sex

Male

Birthday

-

Name

กานต์ กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์

Position

นักร้อง

Status

0 Fanclub Member
Graph Fanclub Member
0 Profile Comments
Graph Profile Comments
1 News
Graph News
0 Album
Graph Album
0 Board
Graph Board

 • กานต์ กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์
  กานต์ กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์
 • กานต์ กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์
  กานต์ กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์
 • กานต์ กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์
  กานต์ กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์
 • กานต์ กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์
  กานต์ กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์

กานต์ กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์

: กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์

: กานต์ KPN

: กานต์

: 0 ซม.

: 0 กก.

: -

ประวัติดารา กานต์ กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์

กานต์ KPN มีชื่อจริงว่า กานต์ กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์ เป็นบุตรชายของ นางเกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ในวัยเด็ก กานต์ KPN เรียนที่โรงเรียนจิตรลดา ก่อนย้ายมาเรียนต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ด้านความสามารถพิเศษ กานต์ KPN ชื่นชอบการร้องเพลง จนสามารถคว้ารางวัล นักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 KPN AWARD ครั้งที่ 24 ด้วยวัยเพียง 17 ปีเท่านั้น โดยมีสาวคนสนิท ซาย หทัยชนก เป็นรองแชมป์ในปีเดียวกัน นอกจากนี้ กานต์ ยังได้รับรางวัล เยาวชนต้นแบบอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย พ.ศ. 2559 ด้านผลงานในวงการบันเทิงของ กานต์ KPN มีทั้งงานละคร อาทิ เรื่อง The School โรงเรียนป่วนก๊วนนักเรียนแสบ, มิติรักผ่านเลนส์, หลอนเดอะซีรีส์ ตอน GPS และยังมีผลงานถ่ายแบบ ถ่ายโฆษณาอีกด้วย

ประวัติดารา ผลงาน กานต์ กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์