โดย

@auan_rangsit ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระกุศลและเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในโอกาสเสด็จเป็นองค์ประธานในการถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดภูเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปวัดภูเขาทองเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพความทรุดโทรมของอุโบสถ จึงมีพระดำริให้กรมศิลปากรทำการบูรณะโบราณสถานวัดภูเขาทอง จนถึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบก่อสร้างอุโบสถใหม่ทดแทนอุโบสถเดิมที่ทรุดโทรมตามกาลเวลา ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญโดยเสด็จพระกุศล เพื่อร่วมบูรณะโบราณสถานวัดภูเขาทอง ได้ที่วัดภูเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ ที่ธนาคารออมสิน สาขาพระนครศรีอยุธยา ชื่อบัญชี วัดภูเขาทอง ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๒๐๐ ๗๖๙๖ ๘๖๕๘ โทรศัพท์ ๐๘๐-๖๒๙ ๑๑๘๙ ข้อมูลเพิ่มเติม FB page : ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร
  • ความคิดเห็น
ล็อกอิน