แคนเบอร่า เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียที่สวย สะอาด สงบ สมัยใหม่ ปลอดภัย และต้นไม้อุดมสมบูรณ์มาก วันนี้ได้มารู้จักสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่วางผังเมืองได้สวยงามมาก 🌲🌿🌳🌾 โดย bo_achi

1,454 likes

@bo_achi แคนเบอร่า เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียที่สวย สะอาด สงบ สมัยใหม่ ปลอดภัย และต้นไม้อุดมสมบูรณ์มาก วันนี้ได้มารู้จักสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่วางผังเมืองได้สวยงามมาก 🌲🌳
  • ความคิดเห็น
  • lipotwin_shop
  • pennwade @bo_achi แต่ไม่มีคนอยู่ 555
  • lee_natalie
  • wirapic Sorry we missed you all in Canberra. Was busy at work and didn't check IG until now. Hope you are having a great trip in Melbourne. Are you going to visit Great Ocean road? Have fun and keep in touch.
ล็อกอิน