แคนเบอร่า เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียที่สวย สะอาด สงบ สมัยใหม่ ปลอดภัย และต้นไม้อุดมสมบูรณ์มาก วันนี้ได้มารู้จักสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่วางผังเมืองได้สวยงามมาก 🌲🌿🌳🌾 โดย bo_achi
1382508084
bo_achi
โดย ชญาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์ (โบว์)
แคนเบอร่า เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียที่สวย สะอาด สงบ สมัยใหม่ ปลอดภัย และต้นไม้อุดมสมบูรณ์มาก วันนี้ได้มารู้จักสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่วางผังเมืองได้สวยงามมาก 🌲🌳
ล็อกอิน
IMG : IMG