โดย

@ ภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ได้เกิดเป็นลูกคุณพ่อ และมีคุณพ่อเป็นต้นแบบในทุกอย่างของชีวิต ดีใจที่สุดที่หันไปรอบตัวแล้วมีทุกคนที่อยู่ตรงนี้เป็นครอบครัวคอยให้ความอบอุ่นเป็นแหล่งรวมของพลังกายพลังใจทั้งหมด รักคุณพ่อคุณแม่รักครอบครัวเราทุกคนยิ่งกว่าทุกสิ่ง
  • ความคิดเห็น
ล็อกอิน