โดย

@earn76 ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เราทั้งคู่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อถวายเครื่องสักการะและรับประทานพรเพื่อเป็นสิริมงคลสูงสุดของชีวิต เนื่องในวันมงคลสมรส ๑๐ ธันวาคมนี้..
  • ความคิดเห็น
ล็อกอิน