โดย

@ อาจารย์ใหญ่มาถ่ายทอดวิชาให้ศิษย์ @phanya_ni #kankantathavorn จะพยายามต่อไปครับ
  • ความคิดเห็น
ล็อกอิน