โดย

@ กิจกรรมในวันสำคัญอีกวันหนึ่งของเดือนสิงหาคมอันใกล้จะถึงนี้ คือ วันแม่แห่งชาติ ก็ขอทำดีเพื่อแม่ จึงจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียน พิศาลปุณณวิทยา ขอนแก่นในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น.ณหอประชุมโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมของ ณเดชน์ คูกิมิยะ ได้เปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนเขียนเรียงความไม่เกิน 10 บรรทัด ในหัวข้อเรื่อง 'พระคุณแม่" ในระดับชั้นมัธยมต้น 3 รางวัล และชมเชยอีก 2 รางวัลและมัธยมปลาย 3 รางวัล ชมเชยอีก 2 รางวัลนอกจากนี้จัดมอบทุนการศึกษากับเด็กที่เรียนดีอีก 30 ทุนๆละ1,000บาท ซึ่งจัดลำดับการมอบทุนหลังจากพิธีเทอดพระเกียรติ "แม่ของแผ่นดิน" มีลำดับดังนี้ #1/ประกาศลำดับการประกวดเรียงความ เรื่องพระคุณแม่จาก 5ลำดับ เหลือ1-3 ของระดับชันทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลาย รวม 6 ทุน รางวัลที่1ชนะเลิศ 5,000บาท รางวัลที่ 2 เป็นเงิน3,000บาทรางวัลที่3 เป็นเงิน2,000ยาทและราวับชมเชยอีก4 รางวัลๆละ1,000บาท และรางวัลของคุณครูเขียนเรียงความเรื่องพระคุณแม่อีก 3 รางวัล 2/คุณครูคัดเด็กที่พ่อแม่มีรายได้น้อยที่สุด คละระดับชั้นนวน 30 คน 30 ทุนละ1,000บาทร่วมเล่นเกมส์และรับทุนการศึกษา ทุนละ 1,000บาท กับณเดชน์ 3/ ร่วมร้องเพลงกับน้องๆ 3 เพลง 4/ ถ่ายภาพรวมร่วมกัน เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์ จึงขอแจ้งมายังแฟนคลับที่รักทุกท่านให้ทราบโดยทั่วกัน เรียนเชิญร่วมกิจกรรมนี้ตามวันเวลาที่กล่าวไว้ข้างต้น นะครับ พบกันครับ #แฟนคลับทุกท่าน #แฟนคลับทุกบ้าน
  • ความคิดเห็น
ล็อกอิน