IG @moddamkachapa ,IGมดดำ
50 นาที, ที่แล้ว
ขออนุโมทนา ทุกท่านที่ได้ร่วมกันมุงหลังคา ที่วัดไทยกุสินารา ที่เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย เมืองที่พระพุทธเจ้า ปรินิพพาน ภาพที่เห็น คือพระทุกรูปในวัดต่อแถวเพื่อจะนำกระเบื้องที่ท่านร่วมบุญกัน ไปมุงบนหลังคาท่ามกลางอากาศที่ร้อนกว่าประเทศไทยอีก แต่ ด้วยอาคารโมขเวศน์สันติธรรมศาลา (อาคาร ๑) และอาคารสัณฐานคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๒) วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์เป็นอาคารชั้นเดี่ยว ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารหอสวดมนต์ อาคารที่พักผู้แสวงบุญ อาคารสำนักงาน และอาคารหอฉันกุสาวดี ซึ่งผ่านการใช้งานมานานกว่า ๒๐ ปี บัดนี้อาคารได้มีการชำรุด ร้าว และหลังคารรั่ว ทางวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ จะไดัทำการเปลี่ยนหลังคาใหม่ทั้งหมด ซึ่งในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้เดินทางมาเป็นประธาน มุ่งหลังคาเปลี่ยนกระเบื้องแผ่นแรก เป็นปฐมฤกษ์ โดยมีพระครูสุวัฒน์ชยาทร รองหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นผู้ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เป็นผู้หางบประมาณ จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อกระเบื้องมุงหลังคา โดยท่านสามารถเป็นเจ้าภาพทำบุญได้ แผ่นละ ๑๐๐ บาท จำนวนทั้งหมด ๔ หมื่นแผ่น โดยโอนเงินผ่านบุญชี ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีเพื่อวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย เลขบัญชี ๑๑๕-๔-๑๕๗๔๕-๕ หรือติดต่อ พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) โทร +๙๑ ๙๐๐ ๕๐๐ ๗๐๖๓ , ๙๑ ๙๐๐ ๕๐๐ ๗๐๓๒ ขออานิสงค์แห่งการทำบุญเปลี่ยนกระเบี้องมุงหลังคาวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ขอให้ทำธุรกิจการค้า ซื้อมา ขาตล่อง ได้กำไรสูงๆ ได้ลาภ สุขสรรเสริญ มีตำแหน่งการงานสูงๆ ลูกหลานเล่าเรียน เขียนอ่าน ได้ปริญญาสูงๆ สมณศักดิ์ เลื่อนขัน เลื่อนขึ้น ชั้นสูงๆ โรคภัยไม่เบียดเบียน มีอายุยั้งยืนนาน มุ่งสู่วัยสูงๆ มีผู้หลักผู้ใหญ่คุ้มครองคุ้มกัน มีความปลอดภัยสูงปฏิบัติธรรมได้มรรค ได้บรรลุผล นำพาตนสู่ระดับสูง หลังจากตายเพราะกายแตก ได้สู่สุคติโลกสวรรค์ชั้นสูงๆ
IG @moddamkachapa ,IGมดดำ
11 ชัวโมง, ที่แล้ว
เชอะ............ @pointcholawit เด็กติดgame น่าเบื่อ
IG @moddamkachapa ,IGมดดำ
23 ชัวโมง, ที่แล้ว
ขอบอกบุญ คนละเล็กละน้อย คนละนิด ตอนนี้ท่ามกลาง อากาศที่ร้อนมากที่ประเทศอินเดีย เมือง กุสินารา เป็นเมืองที่ ปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า ที่วัดไทยกุสินารา พระและช่างที่นั่น ทำงานเปลี่ยนกระเบื้องกัยอย่างหนักเพื่อทำเตรียมไว้ให้ ผู้แสวงบุญไปพัก ช่วงนี้ไม่ทีคนไทยไปเพราะ อากาศร้อนมากถึงมากทีสุด ด้วยอาคารโมขเวศน์สันติธรรมศาลา (อาคาร ๑) และอาคารสัณฐานคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๒) วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์เป็นอาคารชั้นเดี่ยว ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารหอสวดมนต์ อาคารที่พักผู้แสวงบุญ อาคารสำนักงาน และอาคารหอฉันกุสาวดี ซึ่งผ่านการใช้งานมานานกว่า ๒๐ ปี บัดนี้อาคารได้มีการชำรุด ร้าว และหลังคารรั่ว ทางวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ จะไดัทำการเปลี่ยนหลังคาใหม่ทั้งหมด ซึ่งในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้เดินทางมาเป็นประธาน มุ่งหลังคาเปลี่ยนกระเบื้องแผ่นแรก เป็นปฐมฤกษ์ โดยมีพระครูสุวัฒน์ชยาทร รองหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นผู้ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เป็นผู้หางบประมาณ จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อกระเบื้องมุงหลังคา โดยท่านสามารถเป็นเจ้าภาพทำบุญได้ แผ่นละ ๑๐๐ บาท จำนวนทั้งหมด ๔ หมื่นแผ่น โดยโอนเงินผ่านบุญชี ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีเพื่อวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย เลขบัญชี ๑๑๕-๔-๑๕๗๔๕-๕ หรือติดต่อ พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) โทร +๙๑ ๙๐๐ ๕๐๐ ๗๐๖๓ , ๙๑ ๙๐๐ ๕๐๐ ๗๐๓๒ ขออานิสงค์แห่งการทำบุญเปลี่ยนกระเบี้องมุงหลังคาวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ขอให้ทำธุรกิจการค้า ซื้อมา ขาตล่อง ได้กำไรสูงๆ ได้ลาภ สุขสรรเสริญ มีตำแหน่งการงานสูงๆ ลูกหลานเล่าเรียน เขียนอ่าน ได้ปริญญาสูงๆ สมณศักดิ์ เลื่อนขัน เลื่อนขึ้น ชั้นสูงๆ โรคภัยไม่เบียดเบียน มีอายุยั้งยืนนาน มุ่งสู่วัยสูงๆ มีผู้หลักผู้ใหญ่คุ้มครองคุ้มกัน มีความปลอดภัยสูงปฏิบัติธรรมได้มรรค ได้บรรลุผล นำพาตนสู่ระดับสูง หลังจากตายเพราะกายแตก ได้สู่สุคติโลกสวรรค์ชั้นสูงๆ ร่วมทำบุญกันนะคนละนิดคนละหน่อย
IG @moddamkachapa ,IGมดดำ
เมื่อวานนี้ เวลา 12:38am
มาเยี่ยมแฟน หลอกให้มาเยี่ยมตอนเที่ยงคืน บอกป่วย @amp_pheerawas_k อยู่โรงบาลมา5วันละ น่าสงสาร แต่อ้อนไปไหม
IG @moddamkachapa ,IGมดดำ
เมื่อวานนี้ เวลา 7:39pm
เห็นคลิปนี้ ใน ig แม่เด็กมายู @mayfuang @kanchai แล้วชื่นใจ มายูโคตรน่ารักเลย ขอเอาคลิป จากแม่มายูมาลงบ้าง ชื่นใจจริงคลิปนี้
IG @moddamkachapa ,IGมดดำ
เมื่อวานนี้ เวลา 12:55pm
เตรียมความพร้อม แล้วมาสนุกด้วยกันกับพวกเรา งานนี้พวกเราเต็มที่ #JDNAconcert "ปลุกเชื้อความมันส์ สายพันธุ์DANCE" 15-16 กรกฎาคมนี้ (รอบวันเสาร์ 19.00 น. / วันอาทิตย์ 17.00 น.). Impact Arena เมืองทองธานี บัตรราคา : 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 และ 1,200 บาท เริ่มจำหน่ายบัตร 5 พฤษภาคมนี้ ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขา #โตแล้วจะมันส์แค่ไหนก็ได้ ! #Atimeshowbiz #Jdna
IG @moddamkachapa ,IGมดดำ
พฤ. ที่25 at 4:28pm
เด็กมายู @teetaikrua นางโตเร็วมาก นางเพิ่งกลับจากโรงเรียน @kanchai @mayfuang
IG @moddamkachapa ,IGมดดำ
พฤ. ที่24 at 1:49am
น้อยวันที่หลานจะมารวมตัวกันแบบนี้ รู้เลยว่าวันนึงเราอยู่เพื่อใคร
IG @moddamkachapa ,IGมดดำ
พฤ. ที่23 at 3:03pm
มีหนุ่มน้อย มาประชุมวันหยุด ชื่นใจ ลุงประชุมได้ทั้งวัน มีกำลังใจทำงานทั้งวัน
IG @moddamkachapa ,IGมดดำ
พฤ. ที่22 at 10:19pm
หลานชายคนเล็ก ทำไมมอมแมมขนาดนี้ @kimbimz
IG @moddamkachapa ,IGมดดำ
พฤ. ที่22 at 9:19pm
มากราบพระพิคเณศ ขอพร ที่วัดสมานรัตนาราม ขอให้ลูกมีแต่ความสุขกายสุขใจ ให้ สิ่ง อฐิษฐานสำเร็จอย่างทีปราถนาทุกประการด้วยเทอญ
IG @moddamkachapa ,IGมดดำ
พฤ. ที่20 at 8:34pm
มาส่งแม่เล็ก หลับให้สบายเนอะแม่ ชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอน แม่ขออโหสิกรรมนะแม่ ตั้งแต่วันที่แรกที่เรารู้จักกัน เงินที่ค้างแม่ไว้ฝากไอตั้กไปสร้างพระให้แม่แล้วนะ เหนื่อยมาเยอะละหลับให้เต็มอิ่มได้ละคุณนายเล็ก ว่างๆก็ดูแลให้กำลังใจมาจากข้างบนบ้างนะคุณนายเล็ก
IG @moddamkachapa ,IGมดดำ
พฤ. ที่20 at 1:52pm
@punjanprama .........my.......love เวลาเศร้าเจอแล้วดีต่อสุขภาพใจโคตร
IG @moddamkachapa ,IGมดดำ
พฤ. ที่19 at 8:28am
คิดถึงเด้อ............คิดถึงมากด้วย
IG @moddamkachapa ,IGมดดำ
พฤ. ที่12 at 10:15am
พี่คิ้มร้องเพลงให้ฟังหน่อยดิ @j.kim4real แต่นาทีนี้คิดถึงหมอ @bert_jiratthawat หมอเบริทหน้าฉันต้องการ botox ด่วนมากถึงมากที่สุด ห่างหายมานาน วัยชราเริ่มเยือน
IG @moddamkachapa ,IGมดดำ
พฤ. ที่11 at 1:50pm
ฝากดูแลผู้ชายของฉันสักคน @bigthongpoom เหมือนที่ฉันดูแล
IG @moddamkachapa ,IGมดดำ
พฤ. ที่11 at 12:20pm
บอกตัวเองว่า ห้ามป่วย ห้ามเจ็บ
IG @moddamkachapa ,IGมดดำ
พฤ. ที่10 at 11:45pm
@lulaandlulis ขอบคุณนะสำหรับเพลงนี่นะ โดนโคตร
IG @moddamkachapa ,IGมดดำ
พฤ. ที่10 at 1:25pm
มาหาไอตัวแสบ2ตัว จะเป็นหนุ่มกันหมดแล้ว
IG @moddamkachapa ,IGมดดำ
พฤ. ที่7 at 6:30pm
happy birthday ลุงหมอมีความสุข มากอยู่เป็นเสาหลักให้ลูกให้หลานนะคะ @leknipa22 @aommy1144 @f_yossapat @niroute @earthernity @peem_prapanpong
ล็อกอิน