โดย

@prayalundberg Today, October, 13th, 2017, marks a year-long mourning for the passing of HM King Bhumibol of Thailand. We, all Thai citizens around the world, and Thairath Newspaper are sending off the People’s King to heaven. His kindness, generosity and dedication will forever remain in our hearts. 13 ตุลาคม 60 ... 1 ปีที่พระองค์ท่านจากไป ไม่มีวันไหนไม่คิดถึงในหลวง รัชกาลที่ 9 ไทยรัฐร่วมพสกนิกรไทย ส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อ หนังสือพิมพ์มีชีวิต ฉบับวันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2560 #ส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อ #ไทยรัฐ
  • ความคิดเห็น
ล็อกอิน