ป๋มจะไม่เมาอีกแล้วค๊าบ!!

             ด้วยเกียรติของลูกเลิฟ 7 สี ป๋มจะไม่เมาเละเทะอีกแล้วค๊าบ!!!