I Love T-Shirt ! จากเรียบหรูสู่ความเรียบง่าย

I Love T-Shirt! จากเรียบหรูสู่ความเรียบง่าย

    T-shirt หรือ เสื้อยืด ถือเป็นไอเทม Must Have ที่สำคัญ นอกจากให้ความรู้สึกสบายเมื่อสวมใสแล้ว ยังบ่งบอกไลฟสไตล์และลักษณะนิสัยของผู้สวมใสด้วย ดั้งนั้นจะปฎิเสธไม่ได้เลยว่าเหล่าบรรดาซุปตาร์ที่เราเห็นในชุดสวยหรูหร่าอลังกาลแค่ไหน   ท้ายที่สุดแล้ว   t-shirt น่าจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุด เราจึงมักเห็นเหล่าดาราหรือซุปตาร์ที่เราคุ้นเคยมักสวมใสเสื้อยืดสบายๆ เสื้อผ้าหน้าผมไม่ต้องจัดเต็ม แต่งแฝงไปด้วยสไตล์ของแต่ละคน มันทำให้เรายิ่งสัมผัสได้ถึงเสน่ห์ของเสื้อธรรมดาๆที่เรียกว่า t-shirt 

 

 

 

                                                  เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา 

 

 

 

                                          ซาร่า เล็กจ์

 

 

 

                                         พอลล่า เทเลอร์

 

 

 

                           เจิน ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ

 

 

 

                                     ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์

 

 

 

                                               โย ยศวดี หัสดีวิจิตร