หลังศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาไปเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548 ให้ลงโทษจำคุกอดีตนักร้องสาว "จอยซ์ TK" หรือนางสาวพรพรรณ รัตนเมธานนท์ ฐานความผิดมียาบ้าครอบครองไว้เพื่อจำหน่าย โดยตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา 8 ปี 1 เดือน และปรับ 3 แสน 4 หมื่นบาทนั้น

          ล่าสุดศาลอุทธรณ์ได้แก้คำพิพากษาเพิ่มโทษให้อดีตนักร้องสาว เป็นจำคุกตลอดชีวิต และปรับ 1 ล้าน 2 แสนบาท หลังพิจารณาแล้วเห็นว่า สาวจอยซ์มีส่วนรู้เห็น และได้ร่วมครอบครองยาบ้าจำนวน 4,040 เม็ดกับแฟนหนุ่ม หาใช่แค่ 440 เม็ดตามที่ศาลชั้นต้นพิจารณา แต่เนื่องจากจำเลยให้การที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี จึงลดโทษให้ 1 ใน 3 เหลือจำคุกเท่าแฟนหนุ่ม 33 ปี 4 เดือนและปรับ 8 แสนบาท แต่สาวจอยซ์ได้มีคดีเก่าเมาแล้วขับติดตัวต้องโทษจำคุก 1 เดือน จึงรวมเป็นจำคุก 33 ปี 5 เดือนและปรับ 8 แสนบาท