เมจิ-พิมพ์อักษิพร
          ดูสีหน้าเหมือน she กังวลอะไรสักอย่าง!?!?