บ่วง ย้อนหลัง ดูละครย้อนหลัง บ่วง ทุกตอน ล่าสุด

ละคร บ่วง ย้อนหลัง รวมทุกตอน

บ่วง ย้อนหลัง ตอนล่าสุด วันที่ 6 มิ.ย. 2555

บทประพันธ์โดย : จุลลดา ภักดีภูมินทร์ บทโทรทัศน์โดย : นันทวรรณ รุ่งวงศ์พาณิชย์ กำกับการแสดง : ภวัต พนังคศิริ ออกอากาศทุกวัน : พุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ณ ต้นกำเนิดของชีวิต อาจบรรจบกับจุดสุดท้ายของอวสานเป็นวัฏฏะที่เหล่ามนุษย์ต้องเวียนว่าย และเป็น “ บ่วง ” คล้องผูกพันกับกิเลสตัณหาไม่ว่าบ่วงบุญหรือบ่วงกรรม ต่างก็คล้องชีวิตให้ต้องวนเวียนเกิดขึ้นและจบลงหน่วงให้ต้องทุกข์ทนในวังวนแห่งโลกและชีวิตอย่างมิรู้จบสิ้น “ศามน” (พัชฏะ นามปาน) หนุ่มวัยทำงาน ตำแหน่งหน้าที่การงานดี...

อ่านแนะนำ เรื่องย่อละคร บ่วง

โดย Gossipstar

ดูบ่วง ย้อนหลัง

ละครบ่วง ย้อนหลังทุกตอน บ่วง ตอนแรก ถึง บ่วง ตอนจบ คลิปบ่วง ย้อนหลัง

บ่วง    ย้อนหลัง วันที่ 6 มิ.ย. 2555

บ่วง ย้อนหลัง วันที่ 6 มิ.ย. 2555

บ่วง ย้อนหลัง ดูละครย้อนหลัง เรื่อง บ่วง วันที่ 6 มิ.ย. 2555

บ่วง    ย้อนหลัง วันที่ 31 พ.ค. 2555

บ่วง ย้อนหลัง วันที่ 31 พ.ค. 2555

ละครย้อนหลัง เรื่อง บ่วง ดูละครทีวีบ่วง ย้อนหลัง วันที่ 31 พ.ค. 2555

บ่วง    ย้อนหลัง วันที่ 30 พ.ค. 2555

บ่วง ย้อนหลัง วันที่ 30 พ.ค. 2555

บ่วง ย้อนหลัง ดูละครย้อนหลัง เรื่อง บ่วง วันที่ 30 พ.ค. 2555

บ่วง    ย้อนหลัง วันที่ 23 พ.ค. 2555

บ่วง ย้อนหลัง วันที่ 23 พ.ค. 2555

ละครย้อนหลัง เรื่อง บ่วง ดูละครทีวีบ่วง ย้อนหลัง วันที่ 23 พ.ค. 2555

บ่วง    ย้อนหลัง วันที่ 17 พ.ค. 2555

บ่วง ย้อนหลัง วันที่ 17 พ.ค. 2555

บ่วง ย้อนหลัง ดูละครย้อนหลัง เรื่อง บ่วง วันที่ 17 พ.ค. 2555

บ่วง    ย้อนหลัง วันที่ 16 พ.ค. 2555

บ่วง ย้อนหลัง วันที่ 16 พ.ค. 2555

ละครย้อนหลัง เรื่อง บ่วง ดูละครทีวีบ่วง ย้อนหลัง วันที่ 16 พ.ค. 2555

บ่วง    ย้อนหลัง วันที่ 10 พ.ค. 2555

บ่วง ย้อนหลัง วันที่ 10 พ.ค. 2555

บ่วง ย้อนหลัง ดูละครย้อนหลัง เรื่อง บ่วง วันที่ 10 พ.ค. 2555

บ่วง    ย้อนหลัง วันที่ 9 พ.ค. 2555

บ่วง ย้อนหลัง วันที่ 9 พ.ค. 2555

ละครย้อนหลัง เรื่อง บ่วง ดูละครทีวีบ่วง ย้อนหลัง วันที่ 9 พ.ค. 2555

บ่วง    ย้อนหลัง วันที่ 3 พ.ค. 2555

บ่วง ย้อนหลัง วันที่ 3 พ.ค. 2555

บ่วง ย้อนหลัง ดูละครย้อนหลัง เรื่อง บ่วง วันที่ 3 พ.ค. 2555

บ่วง    ย้อนหลัง วันที่ 2 พ.ค. 2555

บ่วง ย้อนหลัง วันที่ 2 พ.ค. 2555

ละครย้อนหลัง เรื่อง บ่วง ดูละครทีวีบ่วง ย้อนหลัง วันที่ 2 พ.ค. 2555

บ่วง    ย้อนหลัง วันที่ 26 เม.ย. 2555

บ่วง ย้อนหลัง วันที่ 26 เม.ย. 2555

บ่วง ย้อนหลัง ดูละครย้อนหลัง เรื่อง บ่วง วันที่ 26 เม.ย. 2555

บ่วง    ย้อนหลัง วันที่ 25 เม.ย. 2555

บ่วง ย้อนหลัง วันที่ 25 เม.ย. 2555

ละครย้อนหลัง เรื่อง บ่วง ดูละครทีวีบ่วง ย้อนหลัง วันที่ 25 เม.ย. 2555

บ่วง    ย้อนหลัง วันที่ 19 เม.ย. 2555

บ่วง ย้อนหลัง วันที่ 19 เม.ย. 2555

บ่วง ย้อนหลัง ดูละครย้อนหลัง เรื่อง บ่วง วันที่ 19 เม.ย. 2555

บ่วง    ย้อนหลัง วันที่ 18 เม.ย. 2555

บ่วง ย้อนหลัง วันที่ 18 เม.ย. 2555

ละครย้อนหลัง เรื่อง บ่วง ดูละครทีวีบ่วง ย้อนหลัง วันที่ 18 เม.ย. 2555

บ่วง    ย้อนหลัง วันที่ 12 เม.ย. 2555

บ่วง ย้อนหลัง วันที่ 12 เม.ย. 2555

บ่วง ย้อนหลัง ดูละครย้อนหลัง เรื่อง บ่วง วันที่ 12 เม.ย. 2555

บ่วง    ย้อนหลัง วันที่ 11 เม.ย. 2555

บ่วง ย้อนหลัง วันที่ 11 เม.ย. 2555

ละครย้อนหลัง เรื่อง บ่วง ดูละครทีวีบ่วง ย้อนหลัง วันที่ 11 เม.ย. 2555

ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับ : ละครย้อนหลังบ่วง