สมชาย เข็มกลัด จากชีวิต เหลวแหลก สู่ต้นแบบ พ่อ ตอน2

สมชาย เข็มกลัด จากชีวิต เหลวแหลก สู่ต้นแบบ พ่อ ตอน2