ร้อนระอุ 34 องศา บี น้ำทิพย์ เดินแบบท้าแดดบนสะพานลอย
บี น้ำทิพย์
บี น้ำทิพย์

 

บี น้ำทิพย์
บี น้ำทิพย์

 

บี น้ำทิพย์
บี น้ำทิพย์

 

บี น้ำทิพย์
บี น้ำทิพย์