เก่งสุดยอด! ผู้พันเบิร์ด สอน น้องวิน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย จากสิ่งนี้!!
น้องวินลูกผู้พันเบิร์ด
น้องวินลูกผู้พันเบิร์ด

 

น้องวินลูกผู้พันเบิร์ด
น้องวินลูกผู้พันเบิร์ด

 

น้องวินลูกผู้พันเบิร์ด
น้องวินลูกผู้พันเบิร์ด

 

น้องวินลูกผู้พันเบิร์ด
น้องวินลูกผู้พันเบิร์ด