เยอะ(ที่สุด)จนโดนแซว...? อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ หอบรางวัลนาฏราชกลับบ้านแทบไม่ไหว
อ๊อฟ พงษ์พัฒน์
อ๊อฟ พงษ์พัฒน์

 

อ๊อฟ พงษ์พัฒน์
อ๊อฟ พงษ์พัฒน์

 

อ๊อฟ พงษ์พัฒน์
อ๊อฟ พงษ์พัฒน์