บรรยากาศ ศิลปิน-ดาราจิตอาสา ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ