ต๊ะ บอยสเก๊าท์ โฮ! เล่าวินาทีสูญเสีย โจ เดือดโทรตามลูกชายมาดูพ่อ กลับบอกไม่ว่าง!!