ดูแพงแบบไทย!! เชอร์รี่-บี-แนท กับแฟชั่นโชว์ PHYA (พญา) ณ พระราชวังพญาไท