อะไรยังไง?? นาย ณภัทร พูดหยาบ ทำแม่หมู ร้องไห้!!
นาย ณภัทร
นาย ณภัทร

 

นาย ณภัทร
นาย ณภัทร

 

นาย ณภัทร
นาย ณภัทร