นิว เปิดใจก่อนปลงผมบวช ได้ฉายากวิวํโส ยังไม่มีกำหนดสึก

        พระเอกหนุ่ม นิว วงศกร ปลงผมเข้าพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วที่วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ โดยได้เปิดใจก่อนปลวงผมบวชว่าตั้งใจบวชเพื่อทดแทนดบุญคุณพ่อแม่ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ ได้ฉายาทางธรรม กวิวํโส แปลว่า ผู้มีวงศ์แห่งศิลปิน ตั้งใจไว้บวชนานหนึ่งเดือนเพื่อบวชข้ามปีไปก่อน แต่ยังไม่มีกำหนดสึก