สงกรานต์ชุ่มฉ่ำ กับแม่นายการะเกด ยิงสาดทั่วพระนคร

สงกรานต์ชื่นมื่น ประชาชนสมใจ สาดน้ำเบลล่า - การะเกด แน่นขนัดที่บิ๊กซีลาดพร้าว

เบลล่า - ราณี แคมเปน 1 ใน 3 คนดังที่ประชาชนอยากเล่นน้ำด้วยมากที่สุดร่วมประเพณีสงกรานต์แบบไทย สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และร่วมน้ำสงกรานต์กับประชาชนอย่างเป็นกันเอง ในงานบิ๊กซี เชื่อมสุขรับสงกรานต์ ณ บิ๊กซี เอ็กตร้าซ์ ลาดพร้าว 2

เบลล่า ราณี
เบลล่า ราณี

 

เบลล่า ราณี
เบลล่า ราณี

 

เบลล่า ราณี
เบลล่า ราณี

 

เบลล่า ราณี
เบลล่า ราณี

 

เบลล่า ราณี
เบลล่า ราณี

 

เบลล่า ราณี
เบลล่า ราณี

 

เบลล่า ราณี
เบลล่า ราณี

 

เบลล่า ราณี
เบลล่า ราณี

 

เบลล่า ราณี
เบลล่า ราณี

 

เบลล่า ราณี
เบลล่า ราณี

 

เบลล่า ราณี
เบลล่า ราณี

 

เบลล่า ราณี
เบลล่า ราณี