ธัญญ่า-พิ้งค์กี้ กอดคอร่วมงานครั้งแรก  ลั่น! ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ก็จบลงได้
ธัญญ่า-พิ้งค์กี้
ธัญญ่า-พิ้งค์กี้

 

ธัญญ่า-พิ้งค์กี้
ธัญญ่า-พิ้งค์กี้

 

ธัญญ่า-พิ้งค์กี้
ธัญญ่า-พิ้งค์กี้

 

ธัญญ่า-พิ้งค์กี้
ธัญญ่า-พิ้งค์กี้