บรรยากาศพิธีรดน้ำศพ พิศาล อัครเศรณี ด้าน อ้อม พิยดา พร้อมด้วยทายาททั้ง 4 เปิดใจ บอกลาพ่อเป็นครั้งสุดท้าย
บรรยากาศพิธีรดน้ำศพ พิศาล อัครเศรณี
บรรยากาศพิธีรดน้ำศพ พิศาล อัครเศรณี

 

บรรยากาศพิธีรดน้ำศพ พิศาล อัครเศรณี
บรรยากาศพิธีรดน้ำศพ พิศาล อัครเศรณี

 

บรรยากาศพิธีรดน้ำศพ พิศาล อัครเศรณี
บรรยากาศพิธีรดน้ำศพ พิศาล อัครเศรณี

 

บรรยากาศพิธีรดน้ำศพ พิศาล อัครเศรณี
บรรยากาศพิธีรดน้ำศพ พิศาล อัครเศรณี