gossip girls 2009

 • ผู้เข้ารอบ การประกวด gossip girls 2009 หมายเลข G1
 • ผู้เข้ารอบ การประกวด gossip girls 2009 หมายเลข G2
 • ผู้เข้ารอบ การประกวด gossip girls 2009 หมายเลข G3
 • ผู้เข้ารอบ การประกวด gossip girls 2009 หมายเลข G4
 • ผู้เข้ารอบ การประกวด gossip girls 2009 หมายเลข G5
 • ผู้เข้ารอบ การประกวด gossip girls 2009 หมายเลข G6
 • ผู้เข้ารอบ การประกวด gossip girls 2009 หมายเลข G7
 • ผู้เข้ารอบ การประกวด gossip girls 2009 หมายเลข G8
 • ผู้เข้ารอบ การประกวด gossip girls 2009 หมายเลข G9
 • ผู้เข้ารอบ การประกวด gossip girls 2009 หมายเลข G10
 • ผู้เข้ารอบ การประกวด gossip girls 2009 หมายเลข G11
 • ผู้เข้ารอบ การประกวด gossip girls 2009 หมายเลข G12
 • ผู้เข้ารอบ การประกวด gossip girls 2009 หมายเลข G13
 • ผู้เข้ารอบ การประกวด gossip girls 2009 หมายเลข G14
 • ผู้เข้ารอบ การประกวด gossip girls 2009 หมายเลข G15
 • ผู้เข้ารอบ การประกวด gossip girls 2009 หมายเลข G16
 • ผู้เข้ารอบ การประกวด gossip girls 2009 หมายเลข G17
 • ผู้เข้ารอบ การประกวด gossip girls 2009 หมายเลข G18
 • ผู้เข้ารอบ การประกวด gossip girls 2009 หมายเลข G19
 • ผู้เข้ารอบ การประกวด gossip girls 2009 หมายเลข G20
 • G1 แหม่ม นางสาวพิมพ์ชนก นุชรักษา
 • G2 แพรว นางสาวกรรณิกา พุฒพนาทรัพย์
 • G3 หยิน นางสาวผุสรัตน์ นามวัฒ
 • G4 ท็อฟฟี่ นางสาวอาทิตยา เจียมรัตตัญญู
 • G5 เกรซ กรกนกภรณ์ เธียรโก้หร่าน
 • G6 โบตั๋น นางสาวณัฐชฎา กาญจนไพหาร
 • G7 กิ๊ฟ นางสาวกรรณาภรณ์ เอี่ยมวิบูลย์
 • G8 จ๋าจ้า นางสาววิไลภรณ์ แสงหิรัญ
 • G9 ทีค นางสาวพิมประภา การหมั่น
 • G10 พลอย นางสาวพลอยพรรณ ประวาหะนาวิน
 • G11 เนย นางสาวพรทิวา กวีกิจสุนทร
 • G12 มีน นางสาวจุฬา ศรีคำมา
 • G13 จา นางสาวจารุวรรณ จรรยานาฏย์
 • G14 ชีน นางสาวชีเซล วงษ์เมฆ
 • G15 ดรีม นางสาวภัทรีญา พรธาดาวิทย์
 • G16 เจน นางสาวเจนอักษร เรืองรัตน์
 • G17 อาร์มมี่ นางสาวพิชชา ชุณหประธานกุล
 • G18 อัม นางสาวปิ่นเกล้า นรารักษ์
 • G19 โดนัท นางสาวณัฐญา แซ่ลิ้ม
 • G20 โบว์ นางสาวหนึ่งฤทัย ทาธง