about me

ประวัติ นักร้อง รางวัลผลงานของ กวาง ศิริศิลป์ โชติวิจิตร
update 08 พ.ย. 2561 12:07:42 » content
info

Sex

Male

Birthday

14 ส.ค. 2525

Name

กวาง ศิริศิลป์ โชติวิจิตร

Position

นักร้อง

Status

5 Fanclub Member
Graph Fanclub Member
21 Profile Comments
Graph Profile Comments
35 News
Graph News
1 Album
Graph Album
0 Board
Graph Board

 • กวาง ศิริศิลป์ โชติวิจิตร
  กวาง ศิริศิลป์ โชติวิจิตร
 • กวาง ศิริศิลป์ โชติวิจิตร
  กวาง ศิริศิลป์ โชติวิจิตร
 • กวาง ศิริศิลป์ โชติวิจิตร
  กวาง ศิริศิลป์ โชติวิจิตร
 • กวาง ศิริศิลป์ โชติวิจิตร
  กวาง ศิริศิลป์ โชติวิจิตร

กวาง ศิริศิลป์ โชติวิจิตร

: ศิริศิลป์ โชติวิจิตร

: กวาง AB Normal

: กวาง

: 0 ซม.

: 0 กก.

: 14 ส.ค. 2525

ประวัติดารา ผลงาน กวาง ศิริศิลป์ โชติวิจิตร

การศึกษา

- ป.1-6 โรงเรียนอัสสัมชัญ

- ม.1-6 โรงเรียนอัสสัมชัญ

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลงาน

เป็นนักร้องนำของ A B Normal

 • ปี 2545 อัลบั้ม ปกติ
 • ปี 2546 อัลบั้ม Little Rock Project
 • ปี 2547 อัลบั้ม Fast Lane

รางวัลที่ได้รับ

- คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวด ac music contest

- นักร้องนำยอดเยี่ยม ในการประกวด ac music contest