about me

ประวัติ ดารา รางวัลผลงานของ ตั้ม วิชญะ จารุจินดา
update 08 ม.ค. 2553 15:18:20 » content
info

Sex

Male

Birthday

-

Name

ตั้ม วิชญะ จารุจินดา

Position

ดารา

Status

0 Fanclub Member
Graph Fanclub Member
0 Profile Comments
Graph Profile Comments
12 News
Graph News
0 Album
Graph Album
0 Board
Graph Board

 • ตั้ม วิชญะ จารุจินดา
  ตั้ม วิชญะ จารุจินดา
 • ตั้ม วิชญะ จารุจินดา
  ตั้ม วิชญะ จารุจินดา
 • ตั้ม วิชญะ จารุจินดา
  ตั้ม วิชญะ จารุจินดา
 • ตั้ม วิชญะ จารุจินดา
  ตั้ม วิชญะ จารุจินดา

ตั้ม วิชญะ จารุจินดา

: วิชญะ จารุจินดา

: -

: ตั้ม

: 0 ซม.

: 0 กก.

: -

ประวัติดารา ผลงาน ตั้ม วิชญะ จารุจินดา

การศึกษา

-

ผลงานที่สร้างชื่อ

-

รางวัลที่ได้รับ

-