about me

ประวัติ ดารา รางวัลผลงานของ หญิง จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์
update 30 ก.ค. 2554 20:49:28 » content
info

Sex

Female

Birthday

29 ธ.ค. 2521

Name

หญิง จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์

Position

ดารา

Status

0 Fanclub Member
Graph Fanclub Member
1 Profile Comments
Graph Profile Comments
8 News
Graph News
0 Album
Graph Album
0 Board
Graph Board

 • หญิง จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์
  หญิง จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์
 • หญิง จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์
  หญิง จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์
 • หญิง จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์
  หญิง จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์
 • หญิง จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์
  หญิง จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์

หญิง จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์

: จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์

: จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์

: หญิง

: 0 ซม.

: 0 กก.

: 29 ธ.ค. 2521

ประวัติดารา ผลงาน หญิง จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์

การศึกษา

-

ผลงาน

มิวสิควิดีโอ เพลง "เพียงสิ่งเดียว" ของ "กบ ทรงสิทธิ์"
ละครเรื่อง ทอฝันกับมาวิน
ละครเรื่อง จันทร์ ฤ จะฉาย
ละครเรื่อง บันทึกจากลูกผู้ชาย
ละครเรื่อง ขุมทรัพย์อมตะนคร
ภาพยนตร์เรื่อง หลอน
ภาพยนตร์เรื่อง พระอภัยมณี

ผลงานที่สร้างชื่อ

-

รางวัลที่ได้รับ

-