about me

ประวัติ นักร้อง รางวัลผลงานของ บอย พิษณุ นิ่มสกุล
update 21 พ.ค. 2555 14:24:08 » content
info

Sex

Male

Birthday

-

Name

บอย พิษณุ นิ่มสกุล

Position

นักร้อง

Status

0 Fanclub Member
Graph Fanclub Member
0 Profile Comments
Graph Profile Comments
51 News
Graph News
0 Album
Graph Album
0 Board
Graph Board

 • บอย พิษณุ นิ่มสกุล
  บอย พิษณุ นิ่มสกุล
 • บอย พิษณุ นิ่มสกุล
  บอย พิษณุ นิ่มสกุล
 • บอย พิษณุ นิ่มสกุล
  บอย พิษณุ นิ่มสกุล
 • บอย พิษณุ นิ่มสกุล
  บอย พิษณุ นิ่มสกุล

บอย พิษณุ นิ่มสกุล

: พิษณุ นิ่มสกุล

: บอย AF2

: บอย

: 0 ซม.

: 0 กก.

: -

ประวัติดารา ผลงาน บอย พิษณุ นิ่มสกุล